kontakt kunst & erhverv

Time Art har specialiseret sig i hvordan kunstens metoder og udtryksformer kan anvendes instrumentalt og strategisk i workshops i offentlige og private virksomheder. Beskrivelser af disse workshops kan der klikkes direkte ind på under:


Introduktion til Time Arts placering i feltet af Kunst & erhverv
Kunstneres arbejdsmetoder kan hjælpe virksomheder med konkrete udfordringer som at håndtere kaos og finde retning, afdække værdier og essenser. Time Art kan tilbyde bedre læring gennem engagerede processer, at udvikle kommunikationen og fremme medarbejdernes personlige potentiale.

Behov for redskaber og værktøj
I en tid hvor der efterlyses redskaber til at fremme de faglige og personlige kompetencer, kan de kunstneriske metoder tilbyde en bred vifte af tilgange til at arbejde med den menneskelige eksistens. For os, der professionelt befinder sig i feltet af kunst & erhverv, er det en daglig udfordring at reducere dette overflødighedshorn af kunstneriske udtryksformer og metoder til indholdet i en værktøjskasse, uden at det mister sin egenart.

Kunsten er et ”sprog”
Komplekse problemstillinger har brug for at blive håndteret i et sprog, som kan rumme og formidle denne kompleksitet. I forbindelse med eksempelvis organisationsudvikling kan kunstneriske udtryksformer give sanselig erkendelse og nyt ”sprog” til de komplekse situationer, der arbejdes med.
Kimen til nye handlemuligheder i ens hverdag ligger allerede i den måde, som man i kunst analoge situationer, som f.eks. på scenen, kan afprøver nye og svært gennemskuelige situationer fra hverdagen.
Arbejdet med kunstneriske udtryksformer skaber den nødvendige distance, som muliggør, at man tillidsfuldt og nysgerrigt kan komme tættere på sine uerkendte værdier, interesser og behov.

Åbning til ny indsigt og handlemuligheder
Når skuespillet på scenen eller maleriets farve- og formmæssige udtryk har medvirket til at afdække, hvilke behov der er på spil for de involverede parter i en interessekonflikt, er parterne kommet til et transformationspunkt. Så er spørgsmål ikke længere hvem der har ret. I stedet bliver det muligt at få øje på de fælles interesser og reelt åbne sig for at være innovative, kreative og arbejde for det fælles bedste.

Kunst og disciplin hænger uløseligt sammen
Forudsætningen for at det er muligt at overgive sig til de uforudsigelige processer og gå nye veje gennem kreative udfoldelser, er klare rammer og regler omkring aktiviteterne. I kunstneriske processer, på scenen, i værkstedet og studiet, er arbejdet med materialet med til at sætte rammer og regler omkring den skabende proces, og derfor har kunstnere en veludviklet sans for at balancere mellem disciplin og kaos.

Det faglige, det personlige og det private
En anden vigtig kvalitet ved de kunstneriske metoder er, at den stiller en tradition til rådighed, der ikke adskiller det det personlige fra det faglige, men på mange måder kan hjælpe med at skelne der personlige fra det private.

TimeArt designer og iscenesætter workshops i tæt samarbejde med kunderne og har et fagligt netværk af musikere, dansere, skuespillere, billedkunstnere og teaterinstruktører som inddrages i opgaveløsningen hvor der er behov.