kontakt konfliktløsning

Kunstneriske udtryksformer give sanselig erkendelse og et nyt "sprog" til de komplekse situationer, der arbejdes med i forbindelse med konfliktløsning.
Arbejdet med kunstneriske udtryksformer skaber den nødvendige distance, som muliggør, at man tillidsfuldt og nysgerrigt kan komme tættere på sine ubevidste konfliktpunkter. Nye perspektiver og indsigt kan angive nye muligheder i ellers fastlåste relationer og forestillinger om sig selv og andre.

Formål

  • At lære nye måder at løse konflikter på
  • At bruge en maleproces til at tage det første skridt til at løse en konkret konflikt for den enkelte deltager
  • At forstå hvornår det er konstruktivt ”at tale sig” gennem en konflikt og hvornår det kan være hensigtsmæssigt at anvende andre udtryksformer som ”en bro” mellem parterne.
  • At bruge de kunstneriske udtryksformer til at udforske sin uerkendte/ ubevidste indstilling til konflikter og skabe en konstruktiv dialog om temaet
  • At lære nye metoder til at undervise i konfliktløsning

Metode
Billedkunst: male en konflikt og få poetisk feedback
Musik: kommunikation på forskellige instrumenter i et samspil og modspil
Installation: synlige metaforer danner basis for dialog om relationer og konfliktoptrapning/ -nedtrapning
Teater: iscenesættelse af ”nye skridt” i en fastlåst relation / i en kompleks situation
Inventory: bekymringer og problemstilling listes op og parres med relevante ressourcer