kontakt psykoterapi og supervision
Individuel psykoterapi
Traumeheling
Expressive Arts Therapy
Kunstbaseret supervision
Supervision og somatisk erfaringsproces


Bodil Boss Nielsen
MPF - Medlem af Psykoterapeut Foreningen.

Uddannelser: MA Expressive Arts Therapy, Kropsdynamisk Analyse
Referencerammer: Eksistentiel, fænomenologisk, trauma heling
Terapeutisk tilbud: Individuel terapi, supervision individuelt og i gruppe
Terapeutisk metode: Kunstorienteret psykoterapi, Traume heling

DPF LogoMedlem

DPF LogoMedlem


Individuel Psykoterapi

Målgruppen er mennesker som har brug for hjælp til at komme videre med deres liv med temaer som:

Personlig bearbejdning og følelsesmæssig bearbejdning i forbindelse med: stresset job, arbejdsløshed, evt. ny uddannelse, oplevelse af meningsløshed, mobning, udbrændthed, skilsmisse og sygdom.

Genetablering af tillid til ens egen dømmekraft efter psykisk terror i et parforhold, eller i en religiøs eller politisk gruppe.

Genopbygning af tillid til egen krop efter overgreb, vold og fysisk terror.


Den Psykoterapeutiske behandling har fokus på at styrke:
Personlige beredskab til at bevare et sundt fokus og frigøre skjulte ressourcer.
Evne til at skabe større bevægelse i egen kreativitet og stryrke erfaringen i at stole på sine egne impulser.
Mulighed for at leve et tilfredstillende liv i overensstemmelse med egne værdier.

Behandlingform
Samtale om aktuelle problemstillinger med inddragelse af relevante metoder fra krops- og kunstbaseret psykoterapi.Traume heling

Bodil Boss Nielsen er uddannet i flere effektive metoder til behandling af de fysiske og psykiske følgevirkninger af chok og traumer og anvender disse metoder som en integreret del af sin psykoterapeutiske behandling. Den centrale metode er Somatic Experiencing.

Somatic Experiencing / somatisk erfaringsdannelse er navnet på en metode til kropsbaseret traumeforløsning udviklet af Peter Levine.

Bodil Boss Nielsen er medlem af SE foreningen Danmark. Somatic Experiencing® Practitioners. www.seforeningen.dk

Somatic Experiencing® behandlingen, forener både de kropslige, følelsesmæssige, sjælelige og spirituelle konsekvenser af at have været truet på liv og velfærd af voldsomme ydre begivenheder. Metoden udmærker sig ved at følge personens egne naturlige forsvarsreaktioner stillet overfor akutte farer og trusler, og behandlingen fører til en genopdagelse af egne sunde kropslige ressourcer der betyder at de fleste går styrkede ud af behandlingen.

Læs mere om metoden på www.seforeningen.dk
Anbefaling: Grundbogen for SE behandling: " Waking the tiger" af Peter Levine er oversat til dansk under titlen: " Væk tigeren" og udgives af Borgens Forlag.

”Sanselig erkendelse er en genvej til handling”, Bodil NielsenExpressive Arts Therapy

Expressive Arts Therapy henvender sig til mennesker både med og uden erfaring med kunstneriske udtryksformer.

Kunstneriske aktiviteter skaber nærvær, kontakt med krop og sanser, og forbindelse til livets mangfoldighed.

Expressive Arts Therapy er at formgive og udtrykke sig i billeder, skulpturer, digte, sange, historiefortælling, musik, drama og dans. Hermed opstår der mulighed for at klient og terapeut i fællesskab kan se på "værket" og gennem samtale undersøge dets betydning i klientens tilværelse.

En konstruktiv distance kan give nye perspektiver på ens velkendte livs historie og mildne vrede, løsne sorg og vække latter.

En eksistentiel-fæmonenologisk vinkel i Expressive Arts Therapy styrker evnen til at beskrive og iagtage egne handlemønstre. Derved bliver man bedre i stand til at orientere sig i de fysiske, sociale, psykologiske, psykologiske og åndelige dimensioner i tilværelsen på en meningsfuld måde.Kunstbaseret supervision

En supervisionsmetode, som gennem legende og formgivende forløb kan bringe nyt og ofte overraskende lys på arbejdsmæssige problemer.

Kunstbaseret supervision er en meget effektiv hjælp, idet det både kan klargøre relationer og uhensigtsmæssige mønstre på en meget præcis måde og samtidig kan åbne op for vores egen kreativitet og bevægelighed. Vi bygger her på kunstens karakter af seriøs leg og dens evne til at skabe mening og nærvær. Afgørende er desuden, at vi gennem kunstværket skaber form i det, som presser sig på, hvilket er forudsætning for forandring. Ved at benytte de kunstneriske medier frem for samtalen alene, vil den konkrete situation derfor ofte åbne sig på en ny og overraskende måde, som kan bringe afgørende indsigter og pege på nye kreative løsningsmuligheder.

Tilbud om introduktionsdag og et kontinuerligt forløb i kunstbaseret supervision
Sted: TimeArt Studio
Tidspunkt: Efter aftale
Underviser/supervisor: Bodil Boss Nielsen.Supervision og somatisk erfaringsproces

Koblingen mellem Expressive Arts Therapy og Somatik Experince danner basis for specialdesignet ydelser:
Skabelse og gennemførelse af meningsfulde ritualer med henblik på healing af destruktive og invaliderende gruppeprocesser, så som fysisk / psykisk terror og horror i religiøse sekter, i ekstreme politiske grupper og Tvindskolerne.