kontakt stresshåndtering
Formål: at styrke det personlige beredskab til at bevare et sundt fokus og frigøre skjulte ressourcer.
Time Art kan tilbyde Time Out – en pause i hverdagens aktiviteter med undervisning og coaching af enkeltpersoner og medarbejdergrupper. Der skræddersyes et forløb centreret om en række krops- og kunstbaserede metoder, der kan give den enkelte deltager en personlig oplevelse og forståelse af egne og andres selvdestruktive og ressource opbyggende mønstre.

En rationel forståelse af en irrationel opførsel.
Stress er en kropslig reaktion. Stress er de forandringer, der opstår i organismen som følge af en ydre eller indre påvirkning. Stress er en biologisk reaktion. Stress er den måde din krop reagerer på når du bliver udsat for en stressor. De påvirkninger, der fremkalder reaktioner i kroppen, kaldes stressorer. Det skal understreges, at det er meget individuelt, hvordan vi reagerer på en stressor. Reaktionen afhænger af, hvad vi føler i stresssituationen, eftersom det er følelserne, der fremkalder reaktionen.

Som ringe i vandet …
Vi indgår alle i en konstant udveksling af stemninger og tilstande. Uanset hvilke formelle relationer vi har til hinanden, så sker der en kontant gensidig kommunikation og påvirkning gennem vores kroppes positioner i rummet, gestus, stemmeføring og det verbale indhold. Vores indre balance eller uro har sæde i vores nervesystem, og tilstanden i vores nervesystem spiller en central rolle i, hvordan vi har det følelsesmæssigt, og hvordan vi opfører os i forhold til andre mennesker.
Som ledere, undervisere og vejledere fungerer vi som rollemodeller, og har derved stor indflydelse på det miljø, der er omkring os. Vi kan alle være med til at skabe både en god og en dårlig stemning.

Det er bedre at forebygge end at helbrede
Mennesker, der er udsat for overbelastning over en længere periode, uden at tage kroppens signaler på stress alvorligt, kan ende med udbrændthed, depression og post-traumatisk stress disorder (PTSD). Stressede mennesker lever i en indre alarmtilstand, der gør at de meget lettere reagerer irrationelt, destruktivt, selvdestruktivt og aggressivt, fordi tilstanden er blevet kronisk. De vil efterhånden miste evnen til at skelne og vurdere en arbejdsopgave reelt, og de vil opleve pres og stress, også når der ikke er en rationel årsag til det. Traumer har en særdeles begrænsende effekt på vores livsduelighed. Disse begrænsninger viser sig fysisk, psykisk, i vore handlinger og tanker.

Somatisk Erfaringsproces
Somatisk Erfaringsproces (SE) definerer traumer og chok som en ufuldendt proces – energi som forbliver uforløst. Denne energi forbliver forbundet til nervesystemet. Somatisk Experience er navnet på en traume helingsmetode, der er udviklet til at behandle traumatiske oplevelser og reaktioner via fokusering på kropslige fornemmelser. Gennem undervisning skabes der en ny somatisk erfaringsdannelse, hvor man sætter kroppens selvregulerende processer i gang.
Kombinationen af kunstbaserede metoder med SE giver grobund for sanselige erkendelser, der styrker det personlige beredskab til at bevare et sundt fokus og frigøre skjulte ressourcer.