kontakt kunstbaseret teambuilding

Workshoppens hovedsigte er at skabe teamoplevelser på tværs af de skel, der kan være mellem gamle og nye medarbejdere, mellem medarbejdere med forskellige typer arbejdsopgaver eller faglig baggrund. Kunstbaseret teambuilding kan skabe nye og konstruktive relationer mellem forskellige grupper af medarbejdere der er blevet omplaceret efter eksempelvis en fusion eller en kommunalreform. Indholdsmæssigt er workshoppen baseret på at deltagerne skal arbejde med forskellige kunstneriske udtryksformer.

Formål med workshoppen:
At opbygge en samhørighed og fællesskabsfølelse som er baseret på kreativt samvær og kommunikation med kunstneriske udtryksformer:
  • Ved at synliggøre værdier og målsætninger i en poetisk udtryksformer som billeder, modelbygning, sange, digte og fortællinger åbnes der for engagement og personlig stillingtagen til det fælles

  • Ved at lære nye kreative udtryksmåder, kan man kaste lys på både ens egne og andres uerkendte ressourcer

  • Ved hjælp af udformning af individuelle og fælles installationer kan gruppen undersøge elementer af personlig integritet og grænsesætning

  • Ved at opleve kvaliteterne ved at sætte mere fokus på respekten for forskellighed end på de umiddelbare fælles træk

  • Ved at bruge kunsten til at skabe erkendelse af de fælles menneskelige livserfaringer, som vi alle deler

  • Ved at lære at anvende en kunstneriske proces til at skabe en konstruktiv distance til interne konflikter og stressfyldte arbejdsopgaver og gøre dem mere håndterlige

Workshoppen er udformet som et værkstedskursus med aktiv medvirken af deltagerne. Workshoppen igennem vil der blive vekslet mellem at udføre opgaver individuelt og i gruppe. Der vil blive prioriteret tid til fælles refleksion undervejs for workshoppens deltagere, for at sikre at alle relevante erfaringer, i et fremadrettet perspektiv, kan bruges til styrke en god samværskultur i det daglige arbejde.