kontakt undervisning

Undervisning i Expressive Arts rummer en bred variation af forskellige måder at arbejde med kunstneriske udtryksformer på, hvor det både den kunstneriske arbejdsproces og det kunstnerisk udtryk er i centrum. Metoderne fra Expressive arts anvendes som en særlig form for kunstpædagogik hvor arbejdet med de kunstneriske udtryksformer bliver en metode til at undersøge og bearbejde forskellige tema og problemstillinger. Hvor de kunstneriske arbejdsprocesser i sig selv kommer til at afspejle tematiseringen i en form for parallelproces / kunstanaloge processer.
Vil du læse mere om hvad Expressive Arts er, så klik her!

Specialdesignet tematiseret undervisningsforløb kan f.eks. være:

  • Kunst og konflikthåndtering / konfliktløsning.
  • Billedkunst og kreativ skrivning - metoder i en personlig afklaringsproces.
  • Harmonier og kontrapunkt - Samspil og modspil - kunstneriske /musiske processer som teambuildingsmetode.
  • Intermodalitet som en metode til fordybelse i udvalgte tema, som en del af en selvudviklingsproces.
  • Intermodalitet som en metode en researchfase /skabelsesproces i forbindelse med en kunstnerisk produktion. F.eks. med henblik på en teaterproduktion.

Kunstbaseret supervision på teamwork
Kunstbaseret gruppe supervision kan anvendes til almindelige virksomheder såvel som virksomheder der beskæftiger sig med kunstneriske udtryksformer. Eksempelvis et børneteater i krise, hvor det er meningsfuldt at inddrage de kunstneriske udtryksformer som en del af den interne kommunikation som en forudsætning for at komme videre. Se mere under Kunstbaseret supervision.

Kombination af supervision og undervisning
Eksempelvis en lærerstab som underviser i de forskellige kunstneriske modaliteter på en skole for unge med særlige problemer. Her kan en introduktion i metoderne i Expressive Arts både give faglig inspiration og samtidig bruges til at få udtrykt og bearbejdet nogle af de frustrationer som sådan et arbejde rummer.

Specialdesignet proceskonsulent ydelser
Skabelse og gennemførelse af meningsfulde ritualer med henblik på healing af destruktive og invaliderende gruppeprocesser, så som fysisk / psykisk terror og horror i religiøse sekter, ekstreme politiske partier, tvindskolerne, flygtninge.


Litteraturliste
ISIS Artikel (Til tidsskriftet "Drama & Teater - i undervisningen")
Klik her for at downloade en printvenlig (pdf) udgave af artiklen.