kontakt work-life balance

Time Art tilbyder kunstbaserede procesforløb for virksomheder, som satser på at udvikle bedre helhedsvilkår for virksomheden / institutionen og dens medarbejdere. Ledere og medarbejdergrupper guides gennem en udforskning af balancen mellem arbejdslivet og familielivet og står efterfølgende med nye erkendelse og ressourcer, klædt på til at udstikke nye strategier for fremtidens work-life balance.

Sanselig erkendelse er en genvej til handling
Kunstbaserede arbejdsprocesser skaber konstruktiv distance til komplekse forhold og gør det muligt for deltagerne at hæve sig over en verbal jungle eller en følelsesmæssig sump. Kunstneriske arbejdsprocesser benytter sig af et billedskabende sprog, der gør det muligt at beskrive relationer og andre forhold i organisationen på en åben og nuanceret måde og dermed give plads for ny indsigt og nye former for kommunikation.

Kunstbaserede arbejdsprocesser fungerer som parallelproces til livet i en virksomhed. Kunstbaserede arbejdsprocesser sætter kroppen, sindet, intellektet i bevægelse på én gang. Alle deltageres relationer får ny næring og adfærdsmønstre perspektiveres gennem procesforløbenes fællesoplevelser. Processerne kalder på deltagernes engagement, uden at stille krav til et dagligt arbejdsmiljøs professionelle præstationer. De kunstneriske arbejdsprocesser skaber derved et helt nyt kollegialt oplevelses- og handlingsrum.

Kunstbaserede arbejdsprocesser skaber rum for erfaring og refleksion. Time Art anvender teater, musik, sang, billedkunst og poesi som centrale metoder i deres kunstbaserede arbejdsprocesser, udfra princippet ”low skills, high sensitivity”. Ved eksempelvis at male billeder på impulser fra forhold i arbejdslivet og familielivet skabes kontakt til de elementer, der har betydning. Elementernes indbyrdes relation synliggøres og maleriet udtrykker på én gang udgangspunktet – arbejdslivet og familielivet - ligesom det afspejler en sanselig erkendelsesproces, den bevidstgørelse, der er en forudsætning – og første skridt – i en forandringsproces.